Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea


Drawsko, 5 maja 2020 roku
N-ZP.6733.3.2020.AS
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 293)
 
Wójt Gminy Drawsko
 
informuje, o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, dla działek:
 
1. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Drawsko:
604, 602, 599, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 314;
 
2. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Drawsko Nadleśnictwo:
23, 7004/5, 17/1, 17/2, 22/1, 25, 7006, 7007/2, 7007/1, 196, 7008;
 
3. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Moczydła:
229, 196, 149, 198, 148/1, 218, 174, 34, 193, 117/3, 230/1;
 
4. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Chełst:
58, 7008/1, 43/1, 98;
 
5. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Chełst Zachód:
201, 215, 317, 355/2, 333, 339.
 
         Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego został złożony na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
         W prowadzonym postępowaniu otrzymano następujące postanowiania o uzgodnieniu ww. inwestycji:
-Postanowienie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego nr GN.612.34.2020.ACN z dnia 6 kwietnia 2020 roku;
-Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile nr BD.ZPU.2.522.295.2020.MU z dnia 8 kwietnia 2020 roku;
-Postanowienie Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych nr ZS.224.3.40.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku.
 
         W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy w Drawsku (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: tel. 67 256 91 28, wew. 152) zapoznać się z aktami sprawy.
         Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
                                                                 
 
                                                                                                                                                                                        Bartosz Niezborała
                                                                                                                                                   
                                                                 Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 73
Data wytworzenia: 05-05-2020, 10:04:43 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 05-05-2020, 10:05:19 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 05-05-2020, 10:08:40 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego