Informacja o wyniku IX przetargu na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie, ul. Sz. Dworcowa 8B


N.6840.6.2022.MD
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) – Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko
1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
W dniu 12 stycznia 2024 roku w Urzędzie Gminy w Drawsku w Sali Narad przeprowadzonoIX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko położonej we wsi Drawski Młyn, ul. Szosa Dworcowa 8B, obręb geodezyjny Drawsko, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej,
2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Nieruchomość położona we wsi Drawski Młyn, ul. Szosa Dworcowa 8B, obręb geodezyjny Drawsko, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, składająca się:z działki nr 724/8 o powierzchni 0,0954 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i z działki niezabudowanej nr 724/9 o powierzchni 0,0205ha, położonej bezpośrednio przy działce nr 724/8, w jej tylnej części. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie.
3.      Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu:0
4.      Cena wywoławcza nieruchomości:250 000,00 zł/brutto
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu: 252 500,00 zł/brutto
5.      Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Daniel Kulwas – 1/2, Jowita Nowak -1/2
Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gminadrawsko.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 12 stycznia 2024 r.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 235
Data wytworzenia: 12-01-2024, 12:32:43 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 12-01-2024, 12:35:10 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 12-01-2024, 12:37:45 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego