Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko)


Drawsko, dnia 29.06.2017 r.

N-ZP.6721.9.2016.MD
OGŁOSZENIE
 
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko)
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami)
informuję
o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały Nr XXXVI/240/2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko). Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1016
Data wytworzenia: 29-06-2017, 11:20:05 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 29-06-2017, 11:24:07 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 29-06-2017, 12:40:36 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego