Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75


Drawsko dnia 12 września 2019 roku
 
N-B.6733.6.2019.MD
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami)
 
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości,
 
 że w dniu 11.09.2019  roku na wniosek spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3063 sieci PLAY, w miejscowości Moczydła na działce nr 75 w obrębie geodezyjnym Moczydła, Gmina Drawsko,
 
            W terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,  I piętro) z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
 
        Bartosz Niezborała
                                                                                  Wójt Gminy Drawsko
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..
 
w okresie: ………………………………………………
 
podpisWyświetleń strony: 118
Data wytworzenia: 13-09-2019, 12:38:38 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 13-09-2019, 12:39:55 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego