Wyniki naboru na wolne stanowisko urzednicze - USC


 
         
Drawsko, 29 czerwca 2022r.
 
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Nazwa i adres jednostki:
 
Urząd Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko
 
Określenie stanowiska: Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC
 
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Angela Buśko zamieszkała w Drawsku
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
 
W dniu 28 czerwca 2022r. komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu procedury naboru zakwalifikowała Panią Angelę Buśko do zatrudnienia na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.
O wyniku naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Pani Angela Buśko spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się rzeczową wiedzą i bardzo dobrą znajomością zadań, jakie wykonywane są na danym stanowisku.                       
                                                                                 
                                                                                 Z up. Wójta Gminy Drawsko
 
                                                                                          (-) Anna Fręś
                                                                                        Sekretarz Gminy
 
 


Wyświetleń strony: 534
Data wytworzenia: 29-06-2022, 11:41:06 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 29-06-2022, 11:43:04 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego