Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Starosta                                                                              Trzcianka, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Czarnkowsko–Trzcianecki                              

                AB.6740.415.2020.AL

 

  

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – zwanej dalej ustawą,

 

ZAWIADAMIAM

 

że dnia 7 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja nr 477/2020 znak: AB.6740.415.2020.AL
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  „Rozbudowie drogi – budowie ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”.  

            Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego  Delegatura w Trzciance, w  Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka pokój nr 18 tel. 67 253 01 60 wew. 2181, w godzinach pracy Urzędu. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl.

            Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie
w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, oraz urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg inwestycji, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.


Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

  Wyświetleń strony: 63
Data wytworzenia: 12-08-2020, 14:23:24 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 12-08-2020, 14:24:37 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego