Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV


N-B.6733.2.2018.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 4.05.2018 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ul. Strzeszyńska 58, 60-749 Poznań postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych linii kablowych
SN-15kV o długości trasy 1085 m wraz z instalacją optotelekomunikacyjną w miejscowości Drawski Młyn na działkach nr ewid gruntów 791, 7018 i 7019 obrębie Drawsko.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 415
Data wytworzenia: 10-05-2018, 14:54:04 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-05-2018, 14:56:08 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego