Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK


Drawsko, dnia 6.02.2015r.

N-B.6733.11.2014.MK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko

 

zawiadamia,

 

 

 że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań dnia 5 lutego 2015 roku została wydana decyzja nr N-B.6733.11.2014.MK ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w celu zasilania pięciu budynków rekreacyjnych i SN 15 kV, przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV na linię izolowaną, budowy słupowej stacji transformatorowej, na działkach nr ewid.:362, 394, 7068/7, 391, 390, 386, 385, 384, 382, 383, 379, 377/1, 365, 705, 381, 433, 434, 435/1 w miejscowości Piłka, w gminie Drawsko.

 

 

Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.11.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

 

 

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

Niniejsze obwieszczenie

opublikowano …………………………...……………..,

w okresie: ………………………………………………

 

podpisWyświetleń strony: 1321
Data wytworzenia: 09-02-2015, 12:42:44 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-02-2015, 12:43:17 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego