Brak opłat targowych w roku 2021


Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Podstawa prawna: art. 31zzm ust. 1 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255).
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 1359
Data wytworzenia: 12-01-2021, 12:45:31 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 12-01-2021, 12:46:33 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego