Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie warunków zabudowy nr N-ZP.6730.40.2021.AS


Drawsko, dnia 8 czerwca 2022 roku
N-ZP.6730.40.2021.AS
 
 
Obwieszczenie
 
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia, że 8 czerwca 2022 r. na wniosek Inwestora Jacka Walasek, zam. Poznań, działającego przez pełnomocnika Pana Bartosza Lampkowskiego i Pana Bartosza Szpurę MBM Solar, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn” polegającej na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 1000 kW, do realizacji na działce nr ewid. 977/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawski Młyn, w gminie Drawsko
wydał Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn” polegającej na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 1000 kW, do realizacji na działce nr ewid. 977/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawski Młyn, w gminie Drawsko ( w załączeniu).
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w godzinach pracy Urzędu (pokój 11), sprawę prowadzi Mirosława Drózd, tel 67 256 90 63.
 
Wobec powyższego stronom postępowania przysługuje zażalenie na Postanowienie o zawieszeniu postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko.
 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia.
 
 
 
Obwieszczenie podlega publikacji od dnia 8 czerwca 2022 roku do 22 czerwca 2022 roku:
 
  • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Drawsku – bip.gminadrawsko.pl (art. 49 k.p.a.);
  • na tablicy ogłoszeń wsi Drawski Młyn (art. 49 k.p.a.).
Bartosz Niezborała Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 162
Data wytworzenia: 08-06-2022, 14:55:34 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 08-06-2022, 14:58:34 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego