Rejestr zmian

Data Autor Akcja Strona
31 2024-05-20 13:08:19 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr II/9/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
32 2024-05-20 13:06:43 Sylwia Marek Publikacja wpisu Uchwała nr II/8/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko.
33 2024-05-20 13:06:41 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr II/8/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko.
34 2024-05-20 13:05:41 Sylwia Marek Publikacja wpisu Uchwała nr II/7/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko.
35 2024-05-20 13:05:39 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr II/7/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko.
36 2024-05-20 13:04:40 Sylwia Marek Publikacja wpisu Uchwała nr II/6/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych Rady Gminy Drawsko.
37 2024-05-20 13:04:38 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr II/6/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych Rady Gminy Drawsko.
38 2024-05-20 12:58:27 Sylwia Marek Publikacja wpisu Uchwała nr II/5/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko.
39 2024-05-20 12:58:25 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr II/5/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko.
40 2024-05-20 12:57:14 Sylwia Marek Publikacja wpisu Uchwała nr II/4/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Drawsko.
41 2024-05-20 12:57:12 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr II/4/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Drawsko.
42 2024-05-20 12:56:08 Sylwia Marek Publikacja wpisu Uchwała nr II/3/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drawsko
43 2024-05-20 12:56:06 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr II/3/2024 z dnia 15.05.2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drawsko
44 2024-05-17 14:37:55 Sylwia Marek Publikacja wpisu Powołanie obwodowych komisji wyborczych w gminie Drawsko
45 2024-05-17 14:37:52 Sylwia Marek Dodanie załącznika Powołanie obwodowych komisji wyborczych w gminie Drawsko