Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie Gminy Drawsko"


OS.6220.3.12                                                                                                  Drawsko 23 listopada 2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016. 23. jt) działając na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U 2016. 353 j.t)

 

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości,

 

że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko.

W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi   i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19. Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Drawsko, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Piłka, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Marylin oraz na bip Drawsko.

 

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 

 

 

 Wyświetleń strony: 746
Data wytworzenia: 23-11-2016, 11:34:46 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 23-11-2016, 11:36:41 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego