Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczące postępowania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku


OS.6220.2.15                                                                         Drawsko 18 listopada 2015


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz 267 ze zm) oraz na podstawie  art. 33 ust. 1 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 j.t)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że dnia 18 listopada 2015 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku” 


W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


                                                                                         Wójt Gminy Drawsko

                                                                                               Marek Tchórzka

 Wyświetleń strony: 954
Data wytworzenia: 18-11-2015, 12:04:54 przez Administrator
Opublikowano: 18-11-2015, 12:07:44 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego