Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wydanie decyzji dot. Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn - I


OS.6220.3.13                                                                                 Drawsko 21 sierpnia 2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2013. Poz. 267) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że dnia 21 sierpnia 2013 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn – I”

 

Inwestor: Marcin Krokocki, Kawczyn 33A, 64-733 Drawsko


W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy

 w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


                                                          Wójt Gminy Drawsko

                                                             Marek Tchórzka
Wyświetleń strony: 2951
Data wytworzenia: 21-08-2013, 13:01:40 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 21-08-2013, 13:04:20 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 21-08-2013, 13:07:29 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego