Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie


O B W I E S Z C Z E N I E 

 N-B.6733.2.2016.MK    

           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami /

 

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

         że w dniu 14.11.2016 roku zostało wszczęte na żądanie  Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie na działce nr ewid. gruntów 744/13 w obrębie  Drawsko.

 

 

W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

 

Wójt Gminy Drawsko

Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................

 

Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 1698
Data wytworzenia: 17-11-2016, 10:18:19 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 17-11-2016, 10:25:42 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego