Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwziecia "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie"


GK-OŚ.6220.3.2016.AG                                                  Drawsko, dnia 25 października 2016r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 j.t.) i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.),

 

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydanej przez Wójta Gminy Drawsko w dniu 25 października 2016r. decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn:. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”.

 

W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi   i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 Wyświetleń strony: 709
Data wytworzenia: 25-10-2016, 14:02:02 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 25-10-2016, 14:02:51 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego