Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1 , obręb Kamiennik, gm. Drawsko."


GK-OŚ.6220.2.2016.AG                                                  Drawsko, dnia 24 sierpnia 2016r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.),

Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej przez Wójta Gminy Drawsko w dniu 24 sierpnia 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko”.

W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi   i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka

 Wyświetleń strony: 799
Data wytworzenia: 25-08-2016, 10:42:04 przez Administrator
Opublikowano: 25-08-2016, 10:42:33 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego