Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie Drawsko


O B W I E S Z C Z E N I E

 

     

           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami /

 

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

         że w dniu 21.03.2016 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr ewid. gruntów 604, 602, 599, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 528, 653/5, 709 w obrębie  Drawsko.

 

 

W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11, I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

 

Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................

 

Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 874
Data wytworzenia: 30-03-2016, 12:41:42 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-03-2016, 12:44:51 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego