Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko


OS.6220.3.15                                                                         Drawsko 23 grudnia 2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz 267 ze zm) oraz na podstawie  art. 33 ust. 1 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 j.t)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że dnia 23 grudnia 2015 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja o odstąpieniu o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko”

 

W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                         Wójt Gminy Drawsko

                                                                                               Marek Tchórzka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

        

                                                             

                                                                                 

                                                               

                                                 

 Wyświetleń strony: 989
Data wytworzenia: 23-12-2015, 11:52:08 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 23-12-2015, 11:53:58 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 23-12-2015, 11:58:53 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego