Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: Odbudowa kanału Moczydła


 OS.6220.1.14                                                                               Drawsko 29 września 2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

           Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 j.t ) w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy

 

 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013.1235 j.t .)

 

 

 

 

zawiadamia się, że

 

 

w dniu 29 września 2014 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Odbudowa Kanału Moczydła”

 

 

 

W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19.

 

 

 

Wójt Gminy Drawsko

 

Marek Tchórzka

 

 


Wyświetleń strony: 1278
Data wytworzenia: 30-09-2014, 12:22:56 przez Administrator
Opublikowano: 30-09-2014, 12:25:59 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego