Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn


 OS.6220.5.13                                                                                 Drawsko 4 listopada 2013

 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2013. Poz. 267) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam,
 
 
że dnia 4 listopada 2013 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy     2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn gmina Drawsko, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0003 Drawsko, jednostka ewidencyjna 300203 2 Drawsko
 
 
 
Inwestor: Agrima Polska Sp. z o.o, ul. Budowlanych 1b, 78-600 Wałcz 
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy
 w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


Wyświetleń strony: 1289
Data wytworzenia: 04-11-2013, 15:05:07 przez Administrator
Opublikowano: 04-11-2013, 15:09:09 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego