Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn


 OS.6220.5.13                                                                       

 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 j. t) w związku z art. 63 ust. 2  ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam,
 
 
że dnia 26 września 2013 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn gmina Drawsko, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0003 Drawsko, jednostka ewidencyjna 300203 2 Drawsko
 
 
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie bip Urzędu Gminy Drawsko, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn.
 
                                                                                                  
                                                                        Wójt Gminy Drawsko
                                                                                        Marek Tchórzka


Wyświetleń strony: 1394
Data wytworzenia: 01-10-2013, 08:58:13 przez Administrator
Opublikowano: 01-10-2013, 08:59:29 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 01-10-2013, 09:03:25 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego