Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

„Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,”


 

Drawsko 11 lipca 2013

OS.6220.2.13

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. 2013, poz 267 ), zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013, poz 267),

podaję do publicznej wiadomości informację,  iż organ zebrał już wystarczające dowody     i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa  mostu przez rzekę Miała na gminnejdrodze nr 186106P w km 0+870  w m. Chełst,

 

Z materiałami i dowodami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko  ul. Powstańców Wielkopolskich 121 - pokój nr 19, z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                  Wójt Gminy Drawsko

                                                      Marek Tchórzka

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            

                                                                           Wyświetleń strony: 1228
Data wytworzenia: 11-07-2013, 12:16:28 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 11-07-2013, 12:18:13 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego