Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych


 
Drawsko, dnia 29 listopada 2019 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 t.j.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 t.j.) informuję, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy.
W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są zobowiązani do podpisania umów z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drawsko t.j.:
1.      Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. Z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 121a, 64-733 Drawsko
2.      Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Jeżewski, ul. Jarzębinowa 8, 64-730 Rosko
3.      WALD-MAR Waldemar Bogusławski, Niegosław 5, 66-530 Drezdenko
4.      Zakład Usługowo-Handlowy RAFAŁ GIŚ, ul. Józefa Noja 19, 64-733 Drawsko
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko

                                                                            Bartosz Niezborała 

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Wyświetleń strony: 80
Data wytworzenia: 29-11-2019, 14:00:24 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 29-11-2019, 14:01:19 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 29-11-2019, 14:16:23 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego