Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część I’’ Zadanie nr 2: Budowa zastawki w leśnictwie


GK-OŚ.6220.5.2019.AG                                                  Drawsko, dnia 22 lipca 2019r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 t.j.),
 
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej przez Wójta Gminy Drawsko w dniu 22 lipca 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - Część I’’ Zadanie nr 2: Budowa zastawki w leśnictwie Kamiennik na działce nr ew. 7006.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, można zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19,
w poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 22.07.2019r. do 05.08.2019r

Wójt Gminy Drawsko
 Wyświetleń strony: 174
Data wytworzenia: 22-07-2019, 15:40:02 przez Administrator
Opublikowano: 22-07-2019, 15:40:46 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego