Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obieszczenie - wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, II etap


N-B.6733.4.2018.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                 Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 27.12.2018 roku zostało wszczęte na żądanie  Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu , ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa) na działkach nr ewid. gruntów 317, 192, 191, 179/2, 179/1, 170, 174/2 i 123w obrębie Chełst Zachód i na działkach nr ewid. gruntów 194 i 263 w obrębie Kawczyn.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 240
Data wytworzenia: 10-01-2019, 09:29:08 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-01-2019, 09:30:22 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego