Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, ..."


Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

„Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych - przez Odlewnię Żeliwa "DRAWSKI" S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie".
 

 

 

 

                                                                                  Drawsko, dnia 2 sierpnia 2017r.
GK-OŚ.6220.3.2017.AG
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257t.j.) działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.),
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości
iż w dniu 2 sierpnia 2017r.,  na wniosek Odlewni Żeliwa „DRAWSKI” S.A. z siedzibą ul. Szosa Dworcowa 30, 64-731 Drawski Młyn wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych - przez Odlewnię Żeliwa "DRAWSKI" S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie”.
Jednocześnie zawiadamia wszystkie zainteresowane strony o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z aktami sprawy w tym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznikami w tym z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Postanowieniem Wójta Gminy Drawsko w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19, I piętro w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00
 
W związku z powyższym niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Drawsku w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Drawsko
www.gminadrawsko.pl .
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 

 

 Wyświetleń strony: 639
Data wytworzenia: 02-08-2017, 20:01:46 przez Administrator
Opublikowano: 02-08-2017, 20:06:33 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego