Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy mostu przez rzekę Miała


 

N-B.6733.5.2017.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 13.06.2017 roku zostało wszczęte na żądanie  Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy mostu przez rzekę Miała w ciągu drogi gminnej na działkach ewid. gruntów 209, 85/1 w obrębie wsi Moczydła i nr 2, 12/1 w obrębie wsi Chełst.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,  I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................

 Wyświetleń strony: 629
Data wytworzenia: 19-06-2017, 08:28:51 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-06-2017, 08:30:00 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 19-06-2017, 08:31:15 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego