Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko


GK-OŚ.6220.4.2017.AG                                                  Drawsko, dnia 25 maja 2017r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.),
 
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydanej przez Wójta Gminy Drawsko w dniu 25 maja 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:.„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko w miejscowości Drawski Młyn (woj. wielkopolskim, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”.
W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121,
64-733 Drawsko, pokój nr 19, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drawsko (www.bip.gminadrawsko.pl)
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Drawsko (www.gminadrawsko.pl)
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek TchórzkaWyświetleń strony: 661
Data wytworzenia: 25-05-2017, 13:57:47 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 25-05-2017, 13:58:59 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego