Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 624/1, obręb Drawsko


GK-OŚ.6220.5.2016.AG                                                  Drawsko, dnia 29 grudnia 2016r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.),
 
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydanej przez Wójta Gminy Drawsko w dniu 29 grudnia 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:.„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko II o mocy wytwórczej do 5 MW na działce o nr ew.: 624/1, obręb 0003 Drawsko w rejonie miejscowości Drawsko (woj. Wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”.
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi   i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek TchórzkaWyświetleń strony: 811
Data wytworzenia: 29-12-2016, 15:25:37 przez Administrator
Opublikowano: 29-12-2016, 15:26:16 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego