Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie


GK-OŚ.6220.3.2019.AG                                                  Drawsko, dnia 7 sierpnia 2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 t.j.),

 

 

Wójt Gminy Drawsko

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydanej przez Wójta Gminy Drawsko w dniu 7 sierpnia 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice  - Część II’’ Zadanie nr 4: Budowa 5 progów w leśnictwie Kwiejce.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, można zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19,
w poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 07.08.2019r. do 21.08.2019r

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Drawsko

Bartosz NiezborałaWyświetleń strony: 385
Data wytworzenia: 07-08-2019, 14:39:55 przez Magdalena Płachnia
Opublikowano: 07-08-2019, 14:41:54 przez Magdalena Płachnia
Ostatnia modyfikacja: 07-08-2019, 14:44:59 przez Magdalena Płachnia

Drukuj | Powiadom znajomego