Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu upul lasów Gminy Drawsko


Drawsko, dnia 16 września 2013 roku
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Drawsko.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 ze zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w okresie:
od 17 września 2013 r. do 18 listopada 2013 r.,

projektu  uproszczonego planu urządzenia lasów
stanowiących własność Gminy Drawsko położonych na terenie wsi Piłka i Marylin.
 
Z projektem planu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku, przy  ul. Powstańców Wlkp. 121 w godzinach pracy urzędu.
 
W terminie od 17 września do 17 października 2013 r., zainteresowani właściciele lasów
mogą składać do Wójta Gminy Drawsko zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 3112
Data wytworzenia: 16-09-2013, 13:45:47 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 16-09-2013, 13:48:30 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 16-09-2013, 14:05:48 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego