Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. o wydaniu decyzji środ.- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku kamiennik - Kwiejce - korekta łuku


OS.6220.2.15                                                                         Drawsko 18 listopada 2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz 267 ze zm) oraz na podstawie  art. 33 ust. 1 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 j.t)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że dnia 18 listopada 2015 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja  o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku” 

 

W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                         Wójt Gminy Drawsko

                                                                                               Marek Tchórzka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

        

                                                             

 

 

                                                                                 

                                                                

                                                 Wyświetleń strony: 2415
Data wytworzenia: 19-11-2015, 11:30:38 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 19-11-2015, 11:32:19 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego