Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. o wydanej decyzji środowiskowej w sp. przeds. pn.


OS.6220.1.16                                                                                                      Drawsko 28 października 2016

 

 

  

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2016. 23 z póź. zm) oraz na podstawie  na podstawie art. 85 ust 3  ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz 353 ze zm.)

 

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości,

 

że dnia 28 października 2016 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja  o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie    w km 4+700 rzeki Miała w m Chełst gm. Drawsko”.

W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 19.  

 

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 

 

 Wyświetleń strony: 1447
Data wytworzenia: 02-11-2016, 12:13:31 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-11-2016, 12:21:35 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego