Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych


                                                                                  Drawsko, dnia 17 października 2016r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 t.j.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 2016 poz. 250 j.t) informuję, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy.

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są zobowiązani do podpisania umów z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drawsko t.j.:

1.      Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. Z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 121a, 64-733 Drawsko

2.      Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Jeżewski, ul. Jarzębinowa 8, 64-730 Wieleń

 

 

 

Wójt Gminy Drawsko 
Marek Tchórzka

 

 


Wyświetleń strony: 1721
Data wytworzenia: 17-10-2016, 13:42:19 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 17-10-2016, 13:43:17 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego