Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi


Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

 

Cel i przedmiot konsultacji:

Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Termin konsultacji:

od 10.11.2015r. do 17.11.2015r.

Formy konsultacji:

-protokołowane  spotkanie z przedstawicielami organizacji, wnoszenie opinii i uwag na piśmie w siedzibie urzędu lub korespondencyjnie.

Uwagi i opinie można przesłać lub dostarczyć ,w formie pisemnej,  na adres: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko lub elektronicznie na adres: pctdrawsko@poczta.onet.pl z dopiskiem ,,konsultacje-pożytek”.

Osoba odpowiedzialna:

Anna Fręś-Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta tel. 67-2569128

Adres strony internetowej na której zamieszczono konsultowany dokument:

www.gminadrawsko.pl oraz bip.gminadrawsko.plWyświetleń strony: 2400
Data wytworzenia: 04-11-2015, 08:27:12 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 04-11-2015, 08:28:10 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego