Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Decyzja środowiskowa w sprawie „Przebudowia mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,”


OS.6220.2.13                                                       Drawsko 31 lipca 2013

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 267.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,


że dnia 31 lipca 2013 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja   o umorzeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu przez rzekę Miała na gminnejdrodze nr 186106P w km 0+870   w m. Chełst,

 

Inwestor: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko

 

W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy

 w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 

                                                 

 

                                                                                 

                                                                

                                                                      

                                                                                    Wyświetleń strony: 3097
Data wytworzenia: 31-07-2013, 13:09:34 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 31-07-2013, 13:11:53 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego