Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Azbest 2017 r.


Drawsko, 12.04.2017 r.

Nabór wniosków na dofinansowanie do demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w roku 2017.

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję mieszkańców Gminy Drawsko, że w terminie od dnia 18 kwietnia 2017r. do dnia
11 sierpnia 2017r., przeprowadzony będzie nabór wniosków na dofinansowanie do demontażu, transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienia.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie do kosztów demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienia przyznawane będzie w wysokości 100% całkowitych kosztów.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Gminy oraz według kolejności określonej w § 10  „Zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w roku 2017” – do wyczerpania limitu przyznanego gminie.

Do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy, uzyskujący dochody z rolnictwa, osoby prawne, przedsiębiorcy, które dokonały inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swojej nieruchomości oraz zostały zgłoszone w Urzędzie Gminy, na której położone są nieruchomości zawierające wyroby azbestowe.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Nr 377/2017 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w roku 2017”.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym NFOŚiGW, WFOŚiGW w Poznaniu, Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Gminy Drawsko

Anna Fręś

Z-ca Wójta Gminy Drawsko

 

 

 

   

 Wyświetleń strony: 2315
Data wytworzenia: 05-04-2016, 11:41:54 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 05-04-2016, 11:55:41 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 12-04-2017, 14:30:41 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego