Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
1 2018-02-16 13:34:40 Sylwia Marek Aktualizacja Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r.
2 2018-02-16 13:34:38 Sylwia Marek Dodanie załącznika Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r.
3 2018-02-16 13:34:15 Sylwia Marek Publikacja wpisu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r.
4 2018-02-09 11:31:04 Anna Zurman Aktualizacja Budżet 2018
5 2018-02-09 11:31:00 Anna Zurman Dodanie załącznika Budżet 2018
6 2018-02-05 15:49:35 Sylwia Marek Publikacja wpisu Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
7 2018-02-02 12:21:43 Anna Zurman Aktualizacja Budżet 2018
8 2018-02-02 12:21:41 Anna Zurman Dodanie załącznika Budżet 2018
9 2018-02-02 12:05:02 Sylwia Marek Aktualizacja Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033
10 2018-02-02 12:05:00 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033
11 2018-02-02 12:04:12 Anna Zurman Aktualizacja WPF 2018
12 2018-02-02 12:04:10 Sylwia Marek Aktualizacja Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
13 2018-02-02 12:04:09 Anna Zurman Dodanie załącznika WPF 2018
14 2018-02-02 12:04:08 Sylwia Marek Dodanie załącznika Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
15 2018-02-02 11:40:55 Sylwia Marek Publikacja wpisu Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia