Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Zarządzenie -komisja ds wniosków uzdolnione dzieci


Zarządzenie  Nr  56/2015

Wójta    Gminy    Drawsko

z   dnia 2 lipca 2015 roku

 

 

w sprawie:  powołania Komisji opiniującej wnioski, na podstawie Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko

 

 

Na podstawie Rozdz. IV, pkt. 1. a) Uchwały Rady Gminy Drawsko Nr XX/114/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku, w sprawie przyjęcia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję w celu rozpatrzenia - zaopiniowania wniosków złożonych na podstawie Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko, w składzie:

1.      Monika Dolna – Przewodniczący Komisji

2.      Anna Fręś – członek

3.      Włodzimierz Gapski – członek

4.      Kuźmin Ewa – członek

5.      Marta Kowalczyk – Sekretarz Komisji

 

    

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Kadr, Płac i ubezpieczeń Społecznych.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                         

 Wyświetleń strony: 1216
Data wytworzenia: 24-07-2015, 13:40:27 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-07-2015, 13:42:28 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego