Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Zarządzenie - wyprawka szkolna


 

Z  A R Z Ą D Z E N I E  Nr  57/2015

W Ó J T A    G M I N Y    D R A W S K O

z   dnia  9 lipca 2015 roku

 

 

 

w sprawie: terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach „Wyprawki szkolnej” na rok szkolny 2015/2016.

 

 

 

Na podstawie § 4 ust. 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 938 ) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

Ostateczny termin składania wniosków u dyrektorów szkół podstawowych oraz gimnazjum w powyższej sprawie ustalam na dzień 10 września 2015 r.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wyświetleń strony: 1425
Data wytworzenia: 24-07-2015, 13:43:19 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-07-2015, 13:44:12 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego