Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Harmonogram czynności przy postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych


 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE DRAWSKO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Element procedury

od dnia

do dnia

Uwagi/zapisy ustawowe

Postępowanie rekrutacyjne

Ogłoszenie dyrektora szkoły podstawowej o terminie rozpoczęcia rekrutacji

08.02.2016 r.

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami                              i oświadczeniami

08.02.2016 r.

31.03.2016 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  z załącznikami

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

01.04.2016 r.

06.04.2016 r.

Nie później niż w terminie 6 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13.04.2016 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych do szkoły

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13.04.2016 r.

15.04.2016 r.

Wypełnienie oświadczenia woli

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18.04.2016 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                  i nieprzyjętych do szkoły

Postepowanie odwoławcze

Rozpoczęcie procedury odwoławczej

13.04.2016 r.

 

Możliwość składania do Komisji Rekrutacyjnej przez rodziców wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły

od 13.04.2016r. do  20.04.2016r.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów  rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem

Możliwość składania przez rodziców odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły

 

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

 

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

W terminie 1 dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Do końca sierpnia

           

 


 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1564
Data wytworzenia: 14-01-2016, 14:17:14 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 14-01-2016, 14:27:24 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 03-02-2016, 10:07:03 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego