Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Harmonogram czynności przy postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do gimnazjum


 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM W DRAWSKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 


 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 23 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.

 

 

od 25 lipca 2016 r.

do 26 lipca 2016 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

 

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

 

 

 

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do gimnazjów i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

29 czerwca 2016 r.

 

 

 

27 lipca 2016 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

30 czerwca 2016 r.

 

 

28 lipca 2016 r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

 od 1 lipca 2016 r.

do 4 lipca 2016 r.

 

 

 

od 29 lipca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

5 lipca 2016 r.

 

2 sierpnia 2016 r.

 

 

TERMINY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH                        W OBWODZIE GIMNAZJUM A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM W DRAWSKU

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie zgłoszeń wraz z załącznikami

od 1 marca 2016 r.
do 31 marca 2016 r.

2.

Losowanie do klas

13 czerwca 2016 r.

3.

Uzupełnienie zgłoszenia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

 

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

 

 

* Obwodem są objęte dzieci zameldowane na terenie Gminy Drawsko.

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1302
Data wytworzenia: 14-01-2016, 14:27:26 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 14-01-2016, 14:31:42 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 05-02-2016, 14:38:58 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego