Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Harmonogram czynności przy postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2016/2017


              Uwaga!!!  Poniżej publikujemy doprecyzowany harmonogram czynności przy postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

     Załącznik nr 2

do Regulaminu rekrutacji do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku,

 którego organem prowadzącym jest Gmina Drawsko

 

W roku szkolnym 2016/2017 rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2010-2013 ubiegających się o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Element procedury

od dnia

do dnia

Uwagi/zapisy ustawowe

Ogłoszenie dyrektora przedszkola o terminie rozpoczęcia rekrutacji

15.02.2016 r.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej (dotyczy dzieci 3-5 letnich uczęszczających w roku szk. 2015/2016 do przedszkola

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko

15.02.2016 r.

19.02.2016 r.

7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

Dzieci, które uczęszczają do przedszkola  mają zapewnione miejsca w przedszkolu w roku szk. 2016/2017. Dzieci te nie biorą udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola (dotyczy NOWYCH kandydatów na

rok szkolny 2016/2017 – nie uczęszczających w roku szk. 2015/2016 do przedszkola )

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami                              i oświadczeniami

22.02.2016 r.

04.03.2016 r.

Wydawanie/przyjmowanie wniosków wraz     z załącznikami

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych                                              i niezakwalifikowanych

10.03.2016 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane do publicznej wiadomości w formie listy zakwalifikowanych                                                 i niezakwalifikowanych kandydatów

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

14.03.2016 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                  i nieprzyjętych do przedszkola

Postępowanie odwoławcze

Rozpoczęcie procedury odwoławczej

14.03.2016r.

 

Możliwość składania do Komisji Rekrutacyjnej przez rodziców wniosków                         o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów  rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną na wniosek rodzica

 

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem

Możliwość składania przez rodziców odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola

 

 

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań – wydawanie rozstrzygnięć

 

 

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Umowa z dyrektorem przedszkola

Podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola na świadczenie usług

 

24.06.2016 r.

Rodzice są zobowiązani podpisać umowę                   z dyrektorem przedszkola na świadczenie usług. Niepodpisanie umowy                                   w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

Postępowanie uzupełniające

Dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

01.07.2016 r.

31.08.2016 r.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

         

 

 

Załącznik nr 2

          do Regulaminu rekrutacji do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku,

                                                                     którego organem prowadzącym jest Gmina Drawsko

 

W roku szkolnym 2016/2017 rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2010-2013  ubiegających się o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku   uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Element procedury

od dnia

do dnia

Uwagi/zapisy ustawowe

Ogłoszenie dyrektora przedszkola o terminie rozpoczęcia rekrutacji

15.02.2016 r.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko

15.02.2016 r.

19.02.2016 r.

7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami                              i oświadczeniami

22.02.2016 r.

04.03.2016 r.

Wydawanie/przyjmowanie wniosków wraz     z załącznikami

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych                                              i niezakwalifikowanych

10.03.2016 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane do publicznej wiadomości w formie listy zakwalifikowanych                                                 i niezakwalifikowanych kandydatów

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

14.03.2016 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                  i nieprzyjętych do przedszkola

Postępowanie odwoławcze

Rozpoczęcie procedury odwoławczej

14.03.2016r.

 

Możliwość składania do Komisji Rekrutacyjnej przez rodziców wniosków                         o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów  rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną na wniosek rodzica

 

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem

Możliwość składania przez rodziców odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola

 

 

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań – wydawanie rozstrzygnięć

 

 

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Umowa z dyrektorem przedszkola

Podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola na świadczenie usług

 

24.06.2016 r.

Rodzice są zobowiązani podpisać umowę                   z dyrektorem przedszkola na świadczenie usług. Niepodpisanie umowy                                   w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

Postępowanie uzupełniające

Dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

01.07.2016 r.

31.08.2016 r.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

         

 Wyświetleń strony: 1496
Data wytworzenia: 14-01-2016, 14:31:44 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 14-01-2016, 14:33:50 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 29-02-2016, 15:55:31 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego