Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Azbest


 UWAGA - INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011. Nr 8 poz. 31) właściciel, zarządca bądź użytkownik nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Osoby fizycznenie będąceprzedsiębiorcami przekładają informację wójtowi, pozostałe podmioty
(np. przedsiębiorcy) przekładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa.  Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Informację należy składać corocznie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Druki informacji oraz oceny wyrobów zawierających azbest są dostępne w Urzędzie Gminy Drawsko oraz u sołtysów, a także na stronie internetowej Gminy Drawsko - www.gminadrawsko.pl.
                                                     Wójt Gminy Drawsko

Nabór wniosków na dofinasowanie do demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w roku 2014.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję mieszkańców Gminy Drawsko, że w terminie od  14 kwietnia 2014r. do dnia
14 sierpnia 2014r., przeprowadzony będzie nabór wniosków na dofinansowanie do demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienia.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do urzędu gminy – do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym.

Dofinansowanie do kosztów demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwiania przyznawane będzie w wysokości 100% całkowitych kosztów.

Do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest uprawnione są osoby fizyczne zameldowane na terenie powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego oraz wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swojej nieruchomości oraz zostały zgłoszone w Urzędzie Gminy, na której położone są nieruchomości zawierające wyroby azbestowe.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym NFOŚiGW, WFOŚiGW w Poznaniu, Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Gminy Drawsko.

Załączniki do pobrania poniżej.

                          Wójt Gminy Drawsko

                            Marek Tchórzka

 

 

                                                                                                        


Wyświetleń strony: 2061
Data wytworzenia: 02-01-2013, 22:41:19 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-01-2013, 22:41:29 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 26-03-2014, 10:10:53 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego